علیرضا و فاطمه قائدی

پایگاه رسمی

Hamedani

.
"امام حسن عسکرى" بهتر از جان فرمود:

.
مؤمن را از سیمایش مى شناسیم و منافق را از نشانه هایش.
.
.
إِنَّ المُؤمِنَ نَعرِفُهُ بِسیماهُ، وَ نَعرِفُ المُنافِقَ بِمیسَمِهِ؛
.
.
پ.ن. این حدیث نقل این روزهای ماست.
.
پ.ن. در جریان ۸۸ تکلیفمان را با ایشان فهمیدیم. کسی که قلب انقلاب را نشانه رفته، سرباز فدایی اسلام و انقلاب را شهید نمی داند.
.
پ.ن. خوب است که این دشمن و منافقین داخلی هر دفعه ای ما را به خود می آورند وگرنه خواب خرگوشی و دعوا های انگوری ما تمامی نداشت.
.
پ.ن. منبع حدیث: الخرائج والجرائح، ج2، ص 737، .
.