علیرضا و فاطمه قائدی

پایگاه رسمی

.

نام فیلمنامه: تفرج

نویسنده: علیرضا قائدی، فاطمه قائدی

.

ژانر: درام،