علیرضا و فاطمه قائدی

پایگاه رسمی

۷ مطلب با موضوع «کتاب» ثبت شده است

.

نام کتاب: جانی؛ دوست خوب همه

نویسنده: علیرضا قائدی، فاطمه قائدی

.

موضوع: داستان فارسی

موضوع: محمد علی شاهمرادی

موضوع: داستان دفاع مقدس

.

انتشارات ستارگان درخشان

.

شابک: 8-83-6887-600-978

.

نام فیلمنامه: تفرج

نویسنده: علیرضا قائدی، فاطمه قائدی

.

ژانر: درام، 

.

نام فیلمنامه: هرگز به آنها اعتماد نکن!

نویسنده: علیرضا قائدی، فاطمه قائدی

.

ژانر: درام، تاریخی، پورتره

موضوع: مبارزات جنوب

موضوع: قاجار

.

.

نام کتاب: تب تند تبریز

نویسنده: علیرضا قائدی، فاطمه قائدی

.

موضوع: داستان فارسی

موضوع: قائم مقام فراهانی

موضوع: داستان تاریخی

.

انتشارات امیرکبیر

.

شابک: 9-360-303-964-978

.

نام کتاب: همیشه پیش من می ماند!

نویسنده: علیرضا قائدی، فاطمه قائدی

.

موضوع: داستان فارسی

موضوع: شهید یداله تقی یار

موضوع: دفاع مقدس

.

انتشارات ستارگان درخشان

.

شابک: 8-712-688-600-978

.

نام کتاب: کوچه های باران

نویسنده: فاطمه قائدی

.

موضوع: داستان فارسی

موضوع: خرمشهر

موضوع: جنگ ایران و عراق

.

انتشارات امیرکبیر

.

شابک: 9-538-303-964-978

.

نام کتاب: دلیر دلوار

نویسنده: فاطمه قائدی

.

موضوع: داستان فارسی

موضوع: رئیس علی دلواری

موضوع: داستان تاریخی

.

انتشارات امیرکبیر

.

شابک: 6-360-303-964-978